Petra Maria en Frans Terken winnen de enige echte virtuele – we zijn toch echt weer eens aan de liefde toe – trofee op pomgedichten

in een wereld waarin we week na een week in een steeds weer veranderende wereld leven. een wereld van bang en virus, een wereld zonder vaccin in een anderhalve meter economie. hebben we gelukkig de liefde nog zo her en der. de liefde deze week op pomgedichten van alle kanten belicht. goud voor de kanten van Petra Maria en Frans Terken. dank aan alle dichters die van de liefde schreven. het sprookje van Anke Labrie doet elk mens goed. én goud voor de liefde hoe de liefde ook uitvalt. de winnaars van harte!

dan is het liefde

het is soms zo
intens
dat het ook klopt
wat we bewegen

waar het schrijnt
omdat ik je
zo begrijp
en jij mij
beschermt

er maar één weg is
uit het doolhof
en dat is
met jouw hand
in de mijne

het alles
overrompelende
en dan is het liefde

petra maria

–>
petra maria beweegt naar de liefde toe. in een  onontkoombaar proces vinden de handen elkaar – het doolhof verlaten,  het grote woord liefde beschreven in een handdruk, het gedicht geëindigd. het leven kan beginnen zoals het bedoeld is. die hand, die eerste hand, waarin een onvergetelijk moment ligt besloten.
Ain’t no sunshine’

Zo snel als de liefde komt
en gaat van nu naar daarna
hoe dat ene moment valt
voel het steken van een dolk

dan geen zon meer
die in volle glorie schijnt
het licht op zwart sinds zij ging
stem in een wolk gestikt

een innige hoofdknik op afstand
een kus achter het mondkapje
nog een stemmig handgebaar
als van een doventolk

die aan de doden vraagt op te staan
op een zekere Paaszondag en
met alle liefde een Chinese Muur
te stapelen tegen dit onheil


© FT 04.04.2020

–>
Bill Withers nog maar even opgezet bij de woorden van Frans – de liefde van de andere kant benaderd – neem je maar een slok teveel het gal schiet je in de keel zong cornelis vreeswijk al – frans laat deze kant van het vaak –  zo bitter ook –  bezongen lied van de liefde  niet achterwege. dat we in ieder geval een compleet beeld hebben voor we er als lezers er weer aan zouden willen beginnen. in overdrachtelijke zin laat het gedicht zich ook anders lezen – als we bij de derde strofe zijn aangeland. de zon als dodelijk corona monster beschreven. zoals de liefde kan uitdoven – het leven ook –  in een decor van monddoekjes en pasen  – nog nooit eerder zo beleefd. ‘het licht op zwart’. ziedaar de dichter die maar vier woorden nodig heeft voor leven en de dood.
 • Ien verrips over een moeder en een kind
 • Rik van Boeckel over lippen van satijn
 • Petra Maria – het alles overrompelende
 • Frans Terken – het licht op zwart sinds zij ging
 • Elbert Gonggrijp – omdat er voor de lente geen enkel weerwoord bestaat
 • Cartouche – over een rijgcorset en een setje van zijde
 • Magda Haan – het zand voelt nog warm
 • Anke Labrie – zijn puch herkende ze uit duizenden

wie wint de enige echte virtuele – we zijn toch echt weer eens aan de liefde toe – trofee op pomgedichten? heel veel woorden meer zijn niet nodig. in tijden van corona geldt de tekst op het tegeltje in oma’s keuken: ‘liefde overwint alles’. ook op pomgedichten deze week! U kent de regels: de gedichten niet te lang svp tenzij noodzaak  – 20 regels is genoeg – insturen voor zondag 10 uur 30. stuur in op het u bekende gmail.com adres van pomgedichten@ – of benut de blauwe contact functie boven aan de pagina. of laat onder dit item een reactie achter -ik zorg er voor dat uw gedicht in het item wordt geplaatst. commentaar als altijd verzekerd.

doen we klanken erbij van de overleden zanger met zoveel liefde en weemoed in zijn stem Bill Withers:

ik wacht de dag

omdat wie je lief had
bestaat uit wie je lief hebt gehad
en uit wie je bent

en wie je bent uit wie je werd
en wie je werd uit wie je was
en wie je was uit

wie je lief hebt gehad
en wie je lief hebt gehad
uit wie je zo mateloos hebt lief gehad

pom wolff


Dag Pom,
Fijn weekend, blijf thuis en blijf gezond.
groeten Ienjij was bij mijn begin
zo zal ik bij jouw einde zijn
de tijd er tussen in
ben jij mijn moeder, ik jouw kind
 
er was geen keuze van mijn kant
Jij zag mij hoopvol tegemoet
verbonden en verzegeld door het bloed
jij mijn moeder, ik jouw kind
 
het  bloed dat onverbrekelijk
de liefde bindt
de vrijheid breekt voor beiden
jou als moeder, mij als kind
 
 
Ien Verrips

–>
diepe  gedachten en veel bloed – ik ben de vader niet daarom zal het komen –  het is me net een beetje teveel bloed dat  hier door de strofen gaat, met name in de derde. – ‘bloed dat onverbrekelijk bindt’ – alsof we staan te koken in het keukentje van IEN. in alle eenvoud en liefde en onomkeerbaar de woorden in de eerste strofe. een vaststelling. een moeder en een kind. misschien had het gedicht bij die eerste strofe moeten blijven. de strofen twee en drie voegen liters bloed toe. wat IEN heeft gemankeerd om uit dat vaatje te tappen weet IEN alleen. de absoluutheid van de algemene waarheid voor ieder mens waar ook ter wereld geldig in de eerste vier regels neergelegd bloedt regel na regel  dood in de strofen twee en drie. en dat is jammer.
Wonder van weemoed

Tijd om stil te zijn
voel hoe zij woelt
dichtbij de liefde
voorbij de pijn

‘t hart gekust
met lippen van satijn
een wonder van weemoed

ze laat zich zien
eros’ pijl in haar hand
oog in oog een zacht gebaar

boogschutter van lieve kracht
schiet de smart uit de kleren.


Rik van Boeckel
4 april 2020

–>
ja de weemoed mooi getroffen deze week door Rik. in lieve krachten en zachte gebaren. de acceptatie heeft een plaats gevonden. en laat haar bij de liefde zijn. lezen we in strofe een – in de buurt van de liefde als een wonder van weemoed. de smart uit de kleren. rik brengt in lieve elementen het einde van een verwerkingsproces in beeld. 12 eenvoudige regels kunnen voldoende zijn op een blij gevoel – nog wat onrustig – maar alles bij elkaar een voldaan gevoel op te wekken. mooi gedaan. dichter bij de liefde vandaag rik van boeckel.

INZICHT
 
Hoe vond je afstand uit toen de ruimte niet toereikend was,
toen de liefde nog geen lichaam had? Ik perfectioneerde jouw
lijnenspel, raakte vertrouwd met alles wat mij aan jou
verbaasde. Jij was mij zo dagelijks en toch.

Voorbij de citroenvlinder en de tuin, voorbij wat ik zoal
zie en niet kan aanraken beleef ik jou – in een weifelend
herbegin. Voorbij de meest nabije mens raak ik aan
jou – gedachteloos.

Voorbij het meest geruststellend woord versta ik je – bloesem
onder de bloesems, zang van de teruggekeerde vogels – ik zeg
het je nogmaals. Vanuit het venster weet ik het uitzicht,
van onder de lakens heeft het lijf zin.

Vanaf een afstand bedacht, maar mijn onderzoekende handen,
hoezeer ook ongewis elke zekerheid – maar lief te hebben
omdat de liefde daarom vraagt, omdat er voor de lente
geen enkel weerwoord bestaat –
 
Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
zaterdag 4 april 2020

–>
goede morgen nederland, we lezen de dichter gonggrijp in een ode aan de liefde, aan haar ook. een met natuurelementen beschreven overweldigend gevoel. en natuurlijk kan onze gonggrijp schrijven – we weten het – zeker wel – maar toch – hij had nog honderd vierregelige strofen kunnen schrijven en ik weet zeker dat hij ze ook nog gaat schrijven – soms zit het vele in het ene. en soms is het aan de dichter om een stortvloed van nauwelijks stuitbare emoties  terug te brengen bij de lezer in een golfje. niet bij HAAR natuurlijk – zij verdient tweehonderd strofen en meer –  nee bij ons –  de lezer – bedoel ik – wij lezers die niet ten onder zijn gegaan in haar schoonheid en haar liefde voor jou elbert.
wij lezers,  schraalhansen in de liefde,  kunnen deze overvloed soms even niet aan.  


Verstrikt
 
een rijgcorset en een setje van zijde
plus een drilboor gaf ik haar kado
een rode strik erom om ons
eens lekker uit te leven
 
en kreeg op mijn beurt van mijn lief
een baco, een beitel- en vijlenset
om alle bouten aan te draaien
en alle bramen weg te werken
 
een over de top gedicht erbij
en klaar, het was gedaan met liefde
 – zoals ze ging verpieteren –
 
die dag in groots gebaar een paar
alleen in ons procrustusbed
vonden wij elkaar
 
waar tijd geen wonden heelt
 
04-04-2020
Cartouche

–>
we lezen over de ware gedaante van een dichter. van cartouche in het bijzonder hier. een boekje open. wel eerlijk en vooral moedig ook om deze zelfkennis zo op pomgedichten te openbaren. is een beeld een maal gevestigd dan laat dat beeld zich maar moeilijk wijzigen. nee dames neem niet, neem nooit het bed van cartouche als u in zijn slaapkamertje bent aangeland. de zachte woorden van de dichter zij zijn slechts schijn. voordat uw ‘bout’ is aangedraaid legt u het loodje. zoveel is zeker.

Procrustes nodigde voorbijkomende reizigers uit om bij hem te overnachten. Als ze op zijn uitnodiging ingingen, en zich te ruste hadden begeven, kwam Procrustes kijken of zijn gast in het bed paste. Meestal was dat niet zo. Was een gast nu te kort, dan rekte hij zijn ledematen met geweld uit, was hij te lang, dan hakte de gastheer er een stuk van af. Meestal eindigde deze behandeling met de dood, zodat Procrustes de bezittingen van de reiziger kon roven.
Volgens variaties van het verhaal had de moordzuchtige rover twee bedden van verschillende lengte, en bood hij zijn gast steeds een bed aan dat niet paste. Ook wordt verteld dat de lengte van het bed instelbaar was en dat hij het bed in het geheim verstelde voordat de gast naar bed ging, zodat hij er altijd zeker van was dat de gast niet in het bed zou passen.
Dag Pom 
We verlangen allemaal naar liefde maar soms glipt het uit onze handen.
Groet Magda Haan zeemist

het zand voelt nog warm
in haar dicht geknepen handen 

ze mist de verkenningstochten op 
de waterwegen van haar hartstocht
hun minnespel in zomerzand
de zon brandend op blote lijven

het dansen in zee bij ondergaande zon
schuim en zand tussen de tenen
handen die ondergaan in genot
prikkels langs haar  benen

de lieve woordjes, beloftes in 
het heetst van spel

zeemist vertroebelt haar blik
het zand glipt door haar vingers


Magda Haan 

–>
ook hier die handen en het zand als beeld dat door de vingers heen is gegaan. ja een niet onbekend beeld bij velen. eigenlijk verdienen die prachtige eerste twee regels een beter gedicht. ik bedoel elke uitleg is eigenlijk teveel.

‘het zand voelt nog warm
in haar dicht geknepen handen’
 
dit beeld is zo sterk en verdraagt geen mindere regels. geen uitleg, geen teloorgang, geen gonggrijpjes aan taal, geen cartouches spitvondigheden. deze regels moeten in alle kaalheid en tederheid worden opgenomen in een weemoed aan woorden die de lezer verder de adem beneemt als corona.
 
 


toen die jongen nog een prins was
en zij zijn prinses mocht zijn
ontdekte zij al vaag wat liefde was
dat het hier uiteindelijk om ging

hiervoor stond zij elke morgen op
om naar die stomme school te gaan
een onvoldoende deed er niet meer toe
zijn puch herkende ze uit duizenden
 
er kwamen later andere prinsen
zelden door de koning goedgekeurd
oorlogen uitgevochten aan het hof
waarbij voor haar alles geoorloofd was
 
geleidelijk werden prinsen mannen
hun prinses wilde zij niet meer zijn
bij die ene man werd het haar helder
waar het uiteindelijk om gaat  
 
anke labrie
 
 
 Anke sluit de wedstrijd af met een sprookjesachtig verhaal. zeg maar liesje zegt de prinses aan het einde van het lied.
 
 
 

Share This:

Gepubliceerd door Pom Wolff

Hoi, welkom op mijn site pomgedichten. De site is in langzame opbouw net als de dichter. Ik ben geboren in Amsterdam, ik leef daar en wil daar ook wel doodgaan. Ik studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, Rechten aan de Vrije Universiteit en werk als juridisch adviseur in de hoofdstad. Jan Arends is mijn favoriete dichter dan Kopland dan Menno Wigman. Paul van Ostaijen mijn dandyman. In slammersland geniet ik van Roop, Karlijn Groet, Peter M van der Linden - ACG natuurlijk, Ditmar Bakker, Jürgen Smit en Daan Doesborgh. En wat moet ik zeggen nog van Robin Block ( “hee ouwe wolf”) de wildemannen, lucky fonz III - Sander Koolwijk of Tom Zinger: "er is hier zeker 80 centimeter plant waar jij geen weet van hebt...." - mijn windroosmaatjes. Mijn optredens bezorgden mij eretitels: landelijk slamfinalist 2003, 2004, 2005 en brons in Tivoli in 2006, 2007 en 2010, 2011, 2012 en ook weer in 2013. - Dichter van het jaar in Delft 2005, voorts slamjaarwinnaar 2005 van de poëzieslag in Festina Len-te te Amsterdam, winnaar van Slamersfoort 2006. Jaarfinale Zeist 2007 en de BRUNA poézieprijs 2007 in mijn zak. Ik ben de hoogste nieuwe binnenkomer op de jaar-lijkse top-200 lijst van bekendste dichters Rottend Staal – Epibreren 2005. In 2008 kreeg Pom Wolff De Gouden Slamburger uitgereikt vanuit de Universiteit Utrecht – afdeling letteren en won hij het 2e Drentse open dichtfestival. op 19 april 2009 verscheen de bundel 'die ziekte van guigelton' - winnaar jaarfinale slamersfoort 2009. in 2010 won hij de dicht-slam-rap van boxtel en de dobbelslam van entiteit blauw te utrecht. in 2012 de grote prijs van Grimbergen én DE REBELPRIJS voor de poëzie van de REBELLENKLUP. Tot zover enig geronk. In 2014 presenteerde uitgeverij Douane op 22/11 in Café Eijlders de pracht bundel: 'een vrouw schrijft een jongen'. Sven Ariaans schreef in zijn juryjrapport Festina Lente Amsterdam: “Het is iemand die je zenuwen blootlegt om vervolgens op vaderlijke toon te zeggen dat die pijn jouw pijn moet zijn en dat er geen zalf bestaat. Elke cognitieve dissonantie die je voor jezelf op prettig hypocriete wijze had opgeheven, wordt je ingewreven, of zoals medejurylid Simon Vinkenoog het kernachtig zei: "hij verschaft illusieloos inzicht in de werkelijkheid". Ik voel me in deze omschrijving wel thuis.) 'je bent erg mens' van pom wolff verscheen in de befaamde Windroosserie in september 2005 en was in een mum van tijd uitverkocht. Nieuw werk - 'toen je stilte stuurde' verscheen op 18 november 2006 wederom bij Uitgeverij Holland te Haarlem. ook deze bundel was meteen uitverkocht. erik jan Harmens interviewde pom wolff over deze bundel in de avonden van villa VPRO.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

 1. dan is het liefde

  het is soms zo
  intens
  dat het ook klopt
  wat we bewegen

  waar het schrijnt
  omdat ik je
  zo begrijp
  en jij mij
  beschermt

  er maar één weg is
  uit het doolhof
  en dat is
  met jouw hand
  in de mijne

  het alles
  overrompelende
  en dan is het liefde

  petra maria

 2. Ain’t no sunshine’

  Zo snel als de liefde komt
  en gaat van nu naar daarna
  hoe dat ene moment valt
  voel het steken van een dolk

  dan geen zon meer
  die in volle glorie schijnt
  het licht op zwart sinds zij ging
  stem in een wolk gestikt

  een innige hoofdknik op afstand
  een kus achter het mondkapje
  nog een stemmig handgebaar
  als van een doventolk

  die aan de doden vraagt op te staan
  op een zekere Paaszondag en
  met alle liefde een Chinese Muur
  te stapelen tegen dit onheil

  © FT 04.04.2020

Laat een reactie achter