DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – in het archief

Home Forums Algemeen DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – in het archief

Dit onderwerp bevat 0 reacties, heeft 1 stem, en is het laatst gewijzigd door  Pom Wolff 9 maanden, 3 weken geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #6308

  Pom Wolff
  Sleutelbeheerder

  DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de zevende dag – over david sylvian twijfel troost en hypnose

  http://natuurgedichten.blogspot.nl/

  wij van de pom bedanken elbert voor de adembenemende week met poëzie waarin hij ons stortte. schilders, dichters en een muziekheld trachtte elbert te doorgronden in met en door zijn poëzie. het was me het weekje wel, vandaag de zevende en laatste dag in de week van elbert gonggrijp.

  .

  DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de zevende dag over david sylvian twijfel troost en hypnose

  Beste Pom, als het goed is sluit ik nu als gastdichter af met een zevende gedicht. Ik heb als laatste thema muziek gekozen en wel voor de zanger David Sylvian, ex-zanger van de groep Japan. Ik ben hem vanaf mijn zeventiende gaan volgen, niet zozeer om alles voor zoete koek te slikken, maar meer uit de nieuwsgierigheid naar de ontwikkeling van zijn muziek. Dan blijkt dat je hem geen lef kan ontzeggen. Zijn muziek is van spirituele inslag en ook schuwde hij de laatste tijd het experiment niet. Zijn huidige muziek heeft nu nog weinig van doen met de oude groep Japan die destijds nog aardig toegankelijk was. Ik voel mij aardig verwant met zijn insteek….

  Hartelijke groeten, Elbert

  .

  DAVID SYLVIAN

  Pomgedicht 7, de laatste

  Muziek

  .

  Vanuit het modieuze circuit van de popmuziek kwam
  je eerste aarzeling, vreesde je wat je van binnen al raadde:

  elke keer dat je dacht te zullen winnen, als je een deur
  opende, werd je sterker belaagd. Hoe kon jij ooit koning
  worden als twijfel harder waait dan de wind?

  Je zocht het meer tussen de klanken: stilte, wilde
  leegte en vrijheid beter verfijnen. Het werd je aangereikt
  toen jij je verdiepte, een tapijt van lagen, vage geluiden
  ergens, elders. Een pulserende hartslag, een zwarte
  ruimte, armen die probeerden te troosten terwijl
  de donkerste dromen.

  Een volle maan. Uiteindelijk heb je zelfs de stilte
  verzwegen en er poëzie doorheen geregen, langzame,
  zware. Met de hypnose van een onnavolgbare tekst.
  Uiteindelijk werd zelfs zang improvisatie, moesten
  oren geleerd opnieuw te willen luisteren.

  “ Maar daar stond je dan, vol in het leven.
  Jouw handen niet langer geheven naar de hemel,
  jij alleen wist de reden. Of je grip op het leven
  nog steeds van jou was bleef altijd de vraag. “ *

  Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, zaterdag 29 juli 2017

  (* Vrije vertaling fragment tekst nummer “ Brilliant trees “)

  DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de zesde dag over ELLY DE WAARD hoe taal compositie wordt in een wildernis van verbindingen

  Beste Pom, hierbij stuur ik je een gedicht over Elly de Waard. Net als bij Alja Spaan heb ik haar persoonlijk leren kennen, volg ook ik via Facebook haar gedichten op haar blog. Maar haar werk kende ik al vanaf mijn studententijd met de bundel ” Een wildernis van verbindingen “(1988) Via Facebook ben ik later vrienden geworden dat uiteindelijk resulteerde in daadwerkelijk contact. Ik waardeer haar poëzie omdat die doorwrocht in elkaar zit, maar ook heel gevarieerd van vorm en inhoud is. Het heeft ook iets antieks. En de persoon Elly de Waard is een persoon op zich….

  Hartelijke groeten weer, Elbert

  ELLY DE WAARD
  Zesde Pomgedicht
  Dichters

  Hunkeren naar verlangen, een wildernis van verbindingen afgelegd. Ik
  las je tederheid tussen de strofen, volgde met het schaamrood op de kaken
  je onopgesmukte geilheid. Seksueel noemde je jezelf zonder ergens de
  nadruk op te leggen. Het gaat erom hoe taal compositie wordt, hoe
  verontwaardiging open kaart speelt.

  In die tijd die helaas van alle jaren is wordt de rampspoed al voortijdig
  voorspeld, een Cassandra gelijk. Voor dovemansoren. Zie het aangroeiend
  oorlogsgeweld. Jij blijft je hogelijk verbazen over de randvoorwaarden
  van het bestaan, de brutaliteit van het barbaarse waaronder
  velen worden gekastijd.

  In lust en gratie de liefste aan de natuur breed uitgemeten in een academisch
  coloriet. De wereld bezien zoals niemand haar ziet. Jezelf ooit een Nieuwe
  Wilde genoemd om de emancipatie van de vrouw te bespoedigen. Soms een
  gesloten boek, dan weer luchtiger van toon. Geslepen stenen in een
  beek naast keihard beton.

  Je bent van eigen stempel, van eigen aard. Een stootblok waarop het
  vriendelijk landen valt. Een taal die zich laat proeven als rode wijn,
  zich uiteindelijk in alle overgave lezen laat. Aan de nabije zee –

  Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, zondag 30 juli 2017

  DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de vijfde dag over ALJA SPAAN en het schrijven

  hieronder de werken van elbert – een week lang op pomgedichten. we genoten al een drieluik schilders nu lezen we in een drieluik dichters. om de ‘dichter van de week’ te leren kennen vragen we hem een korte verklaring te schrijven bij de keuze van de dag. op de een of andere manier lijkt elbert hier op de pom al een eeuwigheid bezig. zijn poëzie vloeit naadloos in de kieren van de site. zo hebben we hier onze eigen ZOMERGASTEN.

  .

  Beste Pom, bij deze stuur ik je als gastdichter het vijfde gedicht toe, tevens tweede in de drieluik over dichters. Ditmaal heb ik gekozen voor iemand waar ik zelf nu al een aantal jaren goed mee bevriend ben. Het betreft Alja Spaan. Haar schijnbaar luchtige toon, haar goede observaties en haar zwierige stijl kan ik zeer waarderen. Van haar bezit ik nu beide bundels. Zij schrijft net als ik dagelijks en ik lees dan ook regelmatig haar meest recente gedichten op haar blog. Om ze dan met heel veel plezier te delen…..

  Hartelijke groeten, Elbert Gonggrijp

  .

  ALJA SPAAN
  Vijfde Pomgedicht
  De dichters

  Het zou allemaal anders, het was weer vader
  en moeder, het was aanhaken aan het ouderlijk huis,
  herinnerde gebruiken, weinig hier hetzelfde, maar
  de bomen stonden er als eerder in hun kille rituelen.
  Het hek roestte en de tuin woekerde groen.

  Zij prijkt met witte haren, haar wulpse decollete
  en voor zwart en eenvoud bezwijkt zij. Altijd zal ze
  schrijven, altijd als het begint te dagen.
  Nog voor douchen of ontbijt.

  In een lange volzin de hand de beweging laten
  maken, zo terloops en zo zwierig van gewoonte
  Hoe groots kleine zaken klinken in achteloze
  gebaren. Alsof de wereld er pas toe doet als
  je haar dreigt te vergeten.

  Als het regent dat het giet en het uitzicht
  slechts op morgen. De geur van donker water
  en de neiging tot slootjes springen dansend
  op het witte vel papier –

  .

  Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, vrijdag 28 juli 2017

  .

  DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de vierde dag over KOPLAND de tijd de stilte en hetzelfde

  Beste Pom, over de aanleiding voor het gedicht over Rutger Kopland kan ik eigenlijk kort zijn. Ik ben een groot liefhebber en verzamelaar van zijn werk, ben als 16 jarige in aanraking gekomen met zijn poëzie en herkende er mijn eigen toon in hoewel ik nog niets geschreven had. Ik ben toen onmiddellijk zelf gaan schrijven. Zijn betrokkenheid bij de natuur( die ook de mijne is ) en zijn fascinatie voor het begrip als tijd heb ik van hem overgenomen, maar uiteindelijk wel tot een eigen verhaal gesmeed….

  Het is overigens het begin van een drieluik over dichters dit keer.

  .

  KOPLAND
  Vierde Pomgedicht
  De dichters

  Jezelf te vergeten hoe oud geworden het was. Het gebrek
  aan weten hoe een herinnering zich steeds herhaalt, een dode
  hond moet begraven, de rivier ondanks alles steeds maar
  een rivier. De tuin heeft jou nooit verlaten.

  Ergens was er een belofte, te mooi om waar te zijn van
  treurnis alom. Een ziek vogeltje dat weigerde te sterven,
  koeien die geleidelijk uit het zicht verdwenen, de nacht
  achterna. Van dit alles zaten wij te zwijgen.

  Er is niets gebeurd, alles bleef hetzelfde. Langzaam viel je
  stil, bleef je naar de dingen blijven kijken, beseffen dat jij dat
  niet was. Alsof er iets viel te verlaten. Oude etsen zijn het
  en verlaten mantels met het déja vu van herkende geuren.

  Alles kan je denken, maar niets keert ooit terug. Je ging
  voorbij zo vluchtig als water, de eenzame vogels in de
  verte, de trage paarden, alles te vanzelfsprekend
  om te begrijpen en toch zo dichtbij –

  .

  Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, vrijdag 28 juli 2017

  DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de derde dag over Mondriaan en de waarheid

  Beste Pom,

  hierbij stuur ik je het laatste gedicht van de drieluik m.b.t de schilderkunst. Dit keer koos ik Piet Mondriaan uit, niet enkel om zijn radicale switch naar de abstracte kunst, maar ook vanwege zijn even radicale ideeën t.a.v. de werkelijkheid. Vanuit de theosofie ontwikkelde hij zijn theorieën die later van enorm belang voor de kunstbeweging De Stijl zouden zijn. Hij was daarin letterlijk en figuurlijk rechtlijnig. Ik heb iets van zijn gedachtegoed in dit gedicht proberen te vangen. ” Een waarheid die pas ontdekt kan worden als je achter de waarheid gaat kijken “….. Zoiets dus….

  Hartelijke groeten, Elbert Gonggrijp
  .

  MONDRIAAN

  Hij wilde de boom niet naar zijn volheid of uiterlijkheden. Vanuit de
  patronen herleidde hij het leven tot die lijnen die van een algemenere
  schoonheid zijn. De vormen te abstraheren naar het wezenlijke, het
  wetmatig fundament. Het geconstrueerde ideaal te benaderen
  waaraan de natuur zich had af te meten.

  Als dit de essentie was zou hij die bewijzen. Hoe takken en bladeren hun
  kleur ontberen en het spel van groei verleren door enkel compositie te zijn.
  Een vage schets van wat de boom ooit eerder bedoelde. Een verkrampt
  versomberen naar het uniforme universele.

  Dat je er een dieper wezen in kon lezen door het al kijkende te begrijpen,
  dat men de natuurlijke verschijning moet veranderen om de natuur meer zuiver
  onder ogen te doen zien. Het is passen en meten, via lijnen en vlakken
  het evenwicht herstellen wat het oog zoal aanschouwde.

  In de liefde bestaat geen afgeleide, wil bloei kleur en vorm tot toeval zijn,
  is een kus een willekeurige kus. In de tussenruimte gebeurt het dus, al wat zich
  steeds blijft voortbewegen. Wat zich intoomt tot discipline kan alsnog
  verder onderzocht en kaatst de waarheid als een vraag –

  .

  Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, donderdag 27 juli 2017


  .
  DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de tweede dag over gaugin en kindertaal in kleuren over mysterie
  .

  Beste Pom,

  dit keer heb ik speciaal een gedicht voor Pomgedichten.nl geschreven. Het ligt in de bedoeling er een drieluik van te maken: eentje over Rembrandt, eentje dus nu over Gauguin en de laatste over Piet Mondriaan. Allen in verhouding met hoe zij verschillen en overeenkomen met poëzie en de liefde.

  Nu stuur ik dus ” Gauguin ” op. Ik heb voor dit thema gekozen vanwege het krachtige kleurgebruik en de opvallende symboliek. Gauguin kon je wel vergelijken met de dichter Rimbaud uit die tijd die probeerde het onderbewuste te cultiveren. Het exotische en erotische aspect mag daarbij niet onvermeld blijven….

  Groetjes, Elbert Gonggrijp
  .

  GAUGUIN
  Voor mijn liefste

  De authenticiteit van een kindertaal te schilderen die
  van binnenuit gekomen helder voor ogen staat – primitief
  van wezen, prehistorisch zonder dat ze hoeft te worden
  bewezen – in een natuurlijke primitieve staat. Elders,
  in een uitheemse taal.

  Jij verstond, beroerde dit in een grof glas in lood. Ik
  herhaal in pennenstreken je verre reizen. Moet liefde niet
  even hartstochtelijk van avontuur zijn, het mysterie het
  mysterie laten, zinderen van ogenblik? Vereenvoudigd
  naar ware diepe aard in simpele vlakken en
  belijningen?

  We moeten ons doorzien om achter de
  coulissen te kijken, een vreemd eiland aan
  te treffen, het paradijs of de hel te
  ontwaren. Verlichte beelden
  uit de verf ontstegen.

  Hoe kan ik mijzelf ontdekken
  als ik jou niet eender voor ogen
  had. Wat je denkt valt alsnog
  te raden –
  .

  Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, donderdag 27 juli 2017
  http://natuurgedichten.blogspot.nl/
  .

  DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de eerste dag over rembrandt, ouder worden en de liefde

  Beste Pom Wolff, hierbij stuur ik je het eerste gedicht voor pomgedichten.nl – Ik heb voor dit gedicht gekozen om velerlei redenen. Ik wil op dit moment liefdesgedichten schrijven, ik wilde aangeven hoe moeilijk het is om poëzie en bijvoorbeeld schilderkunst als uiting te vergelijken, ik wilde aangeven hoe het voor Rembrandt moest zijn geweest om zichzelf ouder te zien worden op zijn zelfportretten en hoe het is om ouder te worden in de liefde. Een complex geheel dus. Maar het heeft alles te maken met de weergave van de tijd….

  Hartelijke groeten, Elbert Gonggrijp

  Rembrandt

  Des te verfijnder schiep hij zijn lijnen, vervolmaakte de schepping
  en zijn geliefden. Hoe meer hij zichzelf toestond hoe meer werd hij
  vertrouwder ouder, kwetsbaarder van persoon. Of je in zijn portret
  kon blijven wonen naarmate de tijd verstreek..

  Ik zou jouw naaktheid kunnen schilderen met woorden, het ontkracht
  de kracht van de poëzie. Kijken is meer dan willen zien. Er leeft nog een
  hele werkelijkheid, een oprechtere beweging die je op zou willen
  tekenen. Naast het karakter, het metrum, de thema’s en de
  motieven, de insteek van het verhaal.

  Ik hoef je niet te kiezen van borst tot bil. In al jouw vormen
  blijf je mij eigen ook al wil de ouderdom het lichaam verdoen tot
  een liederlijk lijf. Het tere licht maakt van alles mogelijk. Om
  elkaar in liefde heen te draaien, met de ogen welteverstaan.

  Zo moest Rembrandt het hebben doorvorst waarom de
  mens een lichaam had dat altijd instond voor de verbazing
  waarom het zichzelf durfde – een Goddelijk plan,
  maar vanwaar de reden –

  Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, maandag 24 juni 2017

  http://natuurgedichten.blogspot.nl/

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.