DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – in het archief

Home Forums Algemeen DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – in het archief

Weergave van 0 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #6308
   Pom Wolff
   Sleutelbeheerder

   DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de zevende dag – over david sylvian twijfel troost en hypnose

   http://natuurgedichten.blogspot.nl/

   wij van de pom bedanken elbert voor de adembenemende week met poëzie waarin hij ons stortte. schilders, dichters en een muziekheld trachtte elbert te doorgronden in met en door zijn poëzie. het was me het weekje wel, vandaag de zevende en laatste dag in de week van elbert gonggrijp.

   .

   DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de zevende dag over david sylvian twijfel troost en hypnose

   Beste Pom, als het goed is sluit ik nu als gastdichter af met een zevende gedicht. Ik heb als laatste thema muziek gekozen en wel voor de zanger David Sylvian, ex-zanger van de groep Japan. Ik ben hem vanaf mijn zeventiende gaan volgen, niet zozeer om alles voor zoete koek te slikken, maar meer uit de nieuwsgierigheid naar de ontwikkeling van zijn muziek. Dan blijkt dat je hem geen lef kan ontzeggen. Zijn muziek is van spirituele inslag en ook schuwde hij de laatste tijd het experiment niet. Zijn huidige muziek heeft nu nog weinig van doen met de oude groep Japan die destijds nog aardig toegankelijk was. Ik voel mij aardig verwant met zijn insteek….

   Hartelijke groeten, Elbert

   .

   DAVID SYLVIAN

   Pomgedicht 7, de laatste

   Muziek

   .

   Vanuit het modieuze circuit van de popmuziek kwam
   je eerste aarzeling, vreesde je wat je van binnen al raadde:

   elke keer dat je dacht te zullen winnen, als je een deur
   opende, werd je sterker belaagd. Hoe kon jij ooit koning
   worden als twijfel harder waait dan de wind?

   Je zocht het meer tussen de klanken: stilte, wilde
   leegte en vrijheid beter verfijnen. Het werd je aangereikt
   toen jij je verdiepte, een tapijt van lagen, vage geluiden
   ergens, elders. Een pulserende hartslag, een zwarte
   ruimte, armen die probeerden te troosten terwijl
   de donkerste dromen.

   Een volle maan. Uiteindelijk heb je zelfs de stilte
   verzwegen en er poëzie doorheen geregen, langzame,
   zware. Met de hypnose van een onnavolgbare tekst.
   Uiteindelijk werd zelfs zang improvisatie, moesten
   oren geleerd opnieuw te willen luisteren.

   “ Maar daar stond je dan, vol in het leven.
   Jouw handen niet langer geheven naar de hemel,
   jij alleen wist de reden. Of je grip op het leven
   nog steeds van jou was bleef altijd de vraag. “ *

   Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, zaterdag 29 juli 2017

   (* Vrije vertaling fragment tekst nummer “ Brilliant trees “)

   DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de zesde dag over ELLY DE WAARD hoe taal compositie wordt in een wildernis van verbindingen

   Beste Pom, hierbij stuur ik je een gedicht over Elly de Waard. Net als bij Alja Spaan heb ik haar persoonlijk leren kennen, volg ook ik via Facebook haar gedichten op haar blog. Maar haar werk kende ik al vanaf mijn studententijd met de bundel ” Een wildernis van verbindingen “(1988) Via Facebook ben ik later vrienden geworden dat uiteindelijk resulteerde in daadwerkelijk contact. Ik waardeer haar poëzie omdat die doorwrocht in elkaar zit, maar ook heel gevarieerd van vorm en inhoud is. Het heeft ook iets antieks. En de persoon Elly de Waard is een persoon op zich….

   Hartelijke groeten weer, Elbert

   ELLY DE WAARD
   Zesde Pomgedicht
   Dichters

   Hunkeren naar verlangen, een wildernis van verbindingen afgelegd. Ik
   las je tederheid tussen de strofen, volgde met het schaamrood op de kaken
   je onopgesmukte geilheid. Seksueel noemde je jezelf zonder ergens de
   nadruk op te leggen. Het gaat erom hoe taal compositie wordt, hoe
   verontwaardiging open kaart speelt.

   In die tijd die helaas van alle jaren is wordt de rampspoed al voortijdig
   voorspeld, een Cassandra gelijk. Voor dovemansoren. Zie het aangroeiend
   oorlogsgeweld. Jij blijft je hogelijk verbazen over de randvoorwaarden
   van het bestaan, de brutaliteit van het barbaarse waaronder
   velen worden gekastijd.

   In lust en gratie de liefste aan de natuur breed uitgemeten in een academisch
   coloriet. De wereld bezien zoals niemand haar ziet. Jezelf ooit een Nieuwe
   Wilde genoemd om de emancipatie van de vrouw te bespoedigen. Soms een
   gesloten boek, dan weer luchtiger van toon. Geslepen stenen in een
   beek naast keihard beton.

   Je bent van eigen stempel, van eigen aard. Een stootblok waarop het
   vriendelijk landen valt. Een taal die zich laat proeven als rode wijn,
   zich uiteindelijk in alle overgave lezen laat. Aan de nabije zee –

   Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, zondag 30 juli 2017

   DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de vijfde dag over ALJA SPAAN en het schrijven

   hieronder de werken van elbert – een week lang op pomgedichten. we genoten al een drieluik schilders nu lezen we in een drieluik dichters. om de ‘dichter van de week’ te leren kennen vragen we hem een korte verklaring te schrijven bij de keuze van de dag. op de een of andere manier lijkt elbert hier op de pom al een eeuwigheid bezig. zijn poëzie vloeit naadloos in de kieren van de site. zo hebben we hier onze eigen ZOMERGASTEN.

   .

   Beste Pom, bij deze stuur ik je als gastdichter het vijfde gedicht toe, tevens tweede in de drieluik over dichters. Ditmaal heb ik gekozen voor iemand waar ik zelf nu al een aantal jaren goed mee bevriend ben. Het betreft Alja Spaan. Haar schijnbaar luchtige toon, haar goede observaties en haar zwierige stijl kan ik zeer waarderen. Van haar bezit ik nu beide bundels. Zij schrijft net als ik dagelijks en ik lees dan ook regelmatig haar meest recente gedichten op haar blog. Om ze dan met heel veel plezier te delen…..

   Hartelijke groeten, Elbert Gonggrijp

   .

   ALJA SPAAN
   Vijfde Pomgedicht
   De dichters

   Het zou allemaal anders, het was weer vader
   en moeder, het was aanhaken aan het ouderlijk huis,
   herinnerde gebruiken, weinig hier hetzelfde, maar
   de bomen stonden er als eerder in hun kille rituelen.
   Het hek roestte en de tuin woekerde groen.

   Zij prijkt met witte haren, haar wulpse decollete
   en voor zwart en eenvoud bezwijkt zij. Altijd zal ze
   schrijven, altijd als het begint te dagen.
   Nog voor douchen of ontbijt.

   In een lange volzin de hand de beweging laten
   maken, zo terloops en zo zwierig van gewoonte
   Hoe groots kleine zaken klinken in achteloze
   gebaren. Alsof de wereld er pas toe doet als
   je haar dreigt te vergeten.

   Als het regent dat het giet en het uitzicht
   slechts op morgen. De geur van donker water
   en de neiging tot slootjes springen dansend
   op het witte vel papier –

   .

   Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, vrijdag 28 juli 2017

   .

   DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de vierde dag over KOPLAND de tijd de stilte en hetzelfde

   Beste Pom, over de aanleiding voor het gedicht over Rutger Kopland kan ik eigenlijk kort zijn. Ik ben een groot liefhebber en verzamelaar van zijn werk, ben als 16 jarige in aanraking gekomen met zijn poëzie en herkende er mijn eigen toon in hoewel ik nog niets geschreven had. Ik ben toen onmiddellijk zelf gaan schrijven. Zijn betrokkenheid bij de natuur( die ook de mijne is ) en zijn fascinatie voor het begrip als tijd heb ik van hem overgenomen, maar uiteindelijk wel tot een eigen verhaal gesmeed….

   Het is overigens het begin van een drieluik over dichters dit keer.

   .

   KOPLAND
   Vierde Pomgedicht
   De dichters

   Jezelf te vergeten hoe oud geworden het was. Het gebrek
   aan weten hoe een herinnering zich steeds herhaalt, een dode
   hond moet begraven, de rivier ondanks alles steeds maar
   een rivier. De tuin heeft jou nooit verlaten.

   Ergens was er een belofte, te mooi om waar te zijn van
   treurnis alom. Een ziek vogeltje dat weigerde te sterven,
   koeien die geleidelijk uit het zicht verdwenen, de nacht
   achterna. Van dit alles zaten wij te zwijgen.

   Er is niets gebeurd, alles bleef hetzelfde. Langzaam viel je
   stil, bleef je naar de dingen blijven kijken, beseffen dat jij dat
   niet was. Alsof er iets viel te verlaten. Oude etsen zijn het
   en verlaten mantels met het déja vu van herkende geuren.

   Alles kan je denken, maar niets keert ooit terug. Je ging
   voorbij zo vluchtig als water, de eenzame vogels in de
   verte, de trage paarden, alles te vanzelfsprekend
   om te begrijpen en toch zo dichtbij –

   .

   Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, vrijdag 28 juli 2017

   DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de derde dag over Mondriaan en de waarheid

   Beste Pom,

   hierbij stuur ik je het laatste gedicht van de drieluik m.b.t de schilderkunst. Dit keer koos ik Piet Mondriaan uit, niet enkel om zijn radicale switch naar de abstracte kunst, maar ook vanwege zijn even radicale ideeën t.a.v. de werkelijkheid. Vanuit de theosofie ontwikkelde hij zijn theorieën die later van enorm belang voor de kunstbeweging De Stijl zouden zijn. Hij was daarin letterlijk en figuurlijk rechtlijnig. Ik heb iets van zijn gedachtegoed in dit gedicht proberen te vangen. ” Een waarheid die pas ontdekt kan worden als je achter de waarheid gaat kijken “….. Zoiets dus….

   Hartelijke groeten, Elbert Gonggrijp
   .

   MONDRIAAN

   Hij wilde de boom niet naar zijn volheid of uiterlijkheden. Vanuit de
   patronen herleidde hij het leven tot die lijnen die van een algemenere
   schoonheid zijn. De vormen te abstraheren naar het wezenlijke, het
   wetmatig fundament. Het geconstrueerde ideaal te benaderen
   waaraan de natuur zich had af te meten.

   Als dit de essentie was zou hij die bewijzen. Hoe takken en bladeren hun
   kleur ontberen en het spel van groei verleren door enkel compositie te zijn.
   Een vage schets van wat de boom ooit eerder bedoelde. Een verkrampt
   versomberen naar het uniforme universele.

   Dat je er een dieper wezen in kon lezen door het al kijkende te begrijpen,
   dat men de natuurlijke verschijning moet veranderen om de natuur meer zuiver
   onder ogen te doen zien. Het is passen en meten, via lijnen en vlakken
   het evenwicht herstellen wat het oog zoal aanschouwde.

   In de liefde bestaat geen afgeleide, wil bloei kleur en vorm tot toeval zijn,
   is een kus een willekeurige kus. In de tussenruimte gebeurt het dus, al wat zich
   steeds blijft voortbewegen. Wat zich intoomt tot discipline kan alsnog
   verder onderzocht en kaatst de waarheid als een vraag –

   .

   Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, donderdag 27 juli 2017


   .
   DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de tweede dag over gaugin en kindertaal in kleuren over mysterie
   .

   Beste Pom,

   dit keer heb ik speciaal een gedicht voor Pomgedichten.nl geschreven. Het ligt in de bedoeling er een drieluik van te maken: eentje over Rembrandt, eentje dus nu over Gauguin en de laatste over Piet Mondriaan. Allen in verhouding met hoe zij verschillen en overeenkomen met poëzie en de liefde.

   Nu stuur ik dus ” Gauguin ” op. Ik heb voor dit thema gekozen vanwege het krachtige kleurgebruik en de opvallende symboliek. Gauguin kon je wel vergelijken met de dichter Rimbaud uit die tijd die probeerde het onderbewuste te cultiveren. Het exotische en erotische aspect mag daarbij niet onvermeld blijven….

   Groetjes, Elbert Gonggrijp
   .

   GAUGUIN
   Voor mijn liefste

   De authenticiteit van een kindertaal te schilderen die
   van binnenuit gekomen helder voor ogen staat – primitief
   van wezen, prehistorisch zonder dat ze hoeft te worden
   bewezen – in een natuurlijke primitieve staat. Elders,
   in een uitheemse taal.

   Jij verstond, beroerde dit in een grof glas in lood. Ik
   herhaal in pennenstreken je verre reizen. Moet liefde niet
   even hartstochtelijk van avontuur zijn, het mysterie het
   mysterie laten, zinderen van ogenblik? Vereenvoudigd
   naar ware diepe aard in simpele vlakken en
   belijningen?

   We moeten ons doorzien om achter de
   coulissen te kijken, een vreemd eiland aan
   te treffen, het paradijs of de hel te
   ontwaren. Verlichte beelden
   uit de verf ontstegen.

   Hoe kan ik mijzelf ontdekken
   als ik jou niet eender voor ogen
   had. Wat je denkt valt alsnog
   te raden –
   .

   Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, donderdag 27 juli 2017
   http://natuurgedichten.blogspot.nl/
   .

   DE WEEK VAN…….. ELBERT GONGGRIJP IN 7 GEDICHTEN – de eerste dag over rembrandt, ouder worden en de liefde

   Beste Pom Wolff, hierbij stuur ik je het eerste gedicht voor pomgedichten.nl – Ik heb voor dit gedicht gekozen om velerlei redenen. Ik wil op dit moment liefdesgedichten schrijven, ik wilde aangeven hoe moeilijk het is om poëzie en bijvoorbeeld schilderkunst als uiting te vergelijken, ik wilde aangeven hoe het voor Rembrandt moest zijn geweest om zichzelf ouder te zien worden op zijn zelfportretten en hoe het is om ouder te worden in de liefde. Een complex geheel dus. Maar het heeft alles te maken met de weergave van de tijd….

   Hartelijke groeten, Elbert Gonggrijp

   Rembrandt

   Des te verfijnder schiep hij zijn lijnen, vervolmaakte de schepping
   en zijn geliefden. Hoe meer hij zichzelf toestond hoe meer werd hij
   vertrouwder ouder, kwetsbaarder van persoon. Of je in zijn portret
   kon blijven wonen naarmate de tijd verstreek..

   Ik zou jouw naaktheid kunnen schilderen met woorden, het ontkracht
   de kracht van de poëzie. Kijken is meer dan willen zien. Er leeft nog een
   hele werkelijkheid, een oprechtere beweging die je op zou willen
   tekenen. Naast het karakter, het metrum, de thema’s en de
   motieven, de insteek van het verhaal.

   Ik hoef je niet te kiezen van borst tot bil. In al jouw vormen
   blijf je mij eigen ook al wil de ouderdom het lichaam verdoen tot
   een liederlijk lijf. Het tere licht maakt van alles mogelijk. Om
   elkaar in liefde heen te draaien, met de ogen welteverstaan.

   Zo moest Rembrandt het hebben doorvorst waarom de
   mens een lichaam had dat altijd instond voor de verbazing
   waarom het zichzelf durfde – een Goddelijk plan,
   maar vanwaar de reden –

   Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, maandag 24 juni 2017

   http://natuurgedichten.blogspot.nl/

Weergave van 0 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.