DITMAR BAKKER tegenwoordig bezig in het gristelijk basisonderwijs: wat is ongelovigen hun lot? “je valt in slaap, verwelkt, en sterft, bederft, en rot.”

De Eerste Les De zegen van de contra-reformatiewas niet ontvangen door mijn basisschoolwaar kinders -Godzijdank- al wel frivoolóók halve noten zongen; een gradatie geringer sola fide-apekool.Wel lag almaar Gods hand in Zijn creatiewat, van mijn kant, soms leidde tot frustratie,want ‘k voelde me -pardon- net een mongool. Het eerste uur werd voor de groep verknalddoor …

Jako Fennek wint de enige echte virtuele – hoe ver we ook waren we komen weer terug (in het bed zoals het was) trofee op pomgedichten – Frans Terken zilver voor het gevoel van thuiskomen vrij naar rik van boeckel.

de dames petra maria, jolies en anke beschrijven het grote ‘weerom’ zonder maneschijn en rozengeur. de mannen milder. ik kies voor de mannen deze week. met veel plezier de werken van frans terken en jako fennek gelezen. zij rapporteren over het leven in poëzie. en elke dag is er wel iets van poëzie te melden. …