Karin Beumkes in mens&melodie op de maandag over de stilte en een verdwaald begin van hopen

Aloha vriend Hier dan mijn maandaggedicht. Ben je mooier nog Ben je mooier nog danveertien jonge eksters in je slaaphet balkon mag openneem ze uit je handéén oog gaat teder loom weer dichtweet je dat je in je slaap zo knarsetandt. Ben je mooier nog dan het hoofdachter de muren van mijn rugik hoor voel […]

Jacob de Bruin wint de enige echte virtuele ontredderingstrofee op pomgedichten – Magda Haan zilver en Petra Maria brons. (eervolle vermelding Ditmar Bakker)

Magda Haan – Het is de vraag wanneer ik meegezogen word in krochten en spelonken Rik van Boeckel – soms hoor ik vaders duiven koeren Petra Maria – ik weet het wel de zee was eigenlijk nooit zo blauw Frans Terken – wij gunnen haar een taai gevecht het verlies in totale ondergang Jeanine Hoedemakers […]