IEN VERRIPS lekker aan het duizelen vandaag: ‘dat ik me voel alsof ik door te lezen het leven geef aan wat geschreven is.’ – recensie DUIZELINGEN van Paul Bezembinder aanstaande

dat ik me voel alsof ik door te lezenhet leven geefaan wat geschreven is. Share This: