PETER POSTHUMUS de laatste voor de zomervakantie: ‘losgezongen woorden als tegengif in een vergeven wereld de kiem der kunsten ongericht, als tegenwicht…’

losgezongen woordenals tegengif in een vergeven wereldde kiem der kunstenongericht, als tegenwicht Share This: