Ton Huizer en Joz Knoop winnen de enige echte virtuele – dit voelt als een van mijn beste gedichten – de zo’n dag was het trofee – op pomgedichten – Max Lerou zilver – Anke Labrie en Vera van der Horst brons

dank aan alle dichters voor de ingezonden gedichten. in het commentaar onder de gedichten heb ik de richting van de  persoonlijke voorkeur van uw webmaster al vrijgegeven. een schier onmogelijke opgave deze week. ik kom toch tot vijf voorkeursgedichten. anke labrie en vera van der horst – zeer persoonlijke gedichten – anke heel subtiel vera […]

Ger Belmer … aan het einde van het liedje gaat iedereen dood – een herinnering

Ongrijpbaar Zo’n boom waarvan je dachtdie valt nooit om.Ongrijpbaar voor de tijden voor verval. Waar je altijd bij kon schuilen.Op zoek naar warmte, veiligheiden wijze woorden. Die je nog meent te horenop een weemoedigenamiddag als bladerenhet veld goudgeelbedekken. © Ger Belmer, oktober 2013 Zo af en toe denk ik nog wel aan hem. aan GER […]

Karin Beumkes in Mens&Melodie op de maandag – één afscheidsritueel en honderd gedachten

Lieve Pom Hierbij dan mijn maandagochtendbijdrage. Groeten van een herfstig eiland. LiefsKarin AfscheidsritueelTwee tandenborstels ééntwee messen, ook voor tweetwee abrikozen, drietwee kussen, nu zo koud. Drie geheimen, viervier boeken, vijf gedeeldvijftien tranen, honderd gedachten. Negen bijbels, tien kaarsentwintig lessen, dertig gebarenwij hebben tweeduizend jaar geleefd. Twee tandenborstels, ééntweehonderd excuses door een telefoonGod in de Hemellaat […]