Peter Posthumus wint de enige echte virtuele in onverzettelijkheid zullen we voor vrede dansen trofee ook op pomgedichten punt nl – Frans Terken zilver, Ditmar Bakker brons.

moeilijk moeilijk moeilijk – het eremetaal uitdelen – onvergelijkbare grootheden op een schaal van voorkeur leggen. laat ik eerst de (alle) dichters bedanken voor hun bijdragen. van vrolijk levenslustig (Rik) tot somber regenachtig (Erika), van onverzettelijk (Ellis) tot aan de dansende rijmwoorden van een Ditmar Bakker.

doe ik ditmar brons, frans terken zilver en roepen we bij het gedicht van  peter posthumus GOUD! en roepen we van harte. en ik roep goud om de reden onder het zo  aansprekende gedicht van Peter aangegeven.


Het is pas vrede wanneer er weer
te dansen valt
op de dauwdruppels
die de nacht achterliet
wanneer de levenslust
op de toekomst is veroverd,
de wil op de willekeur
en de klank van energie
de melodie vormt
bij alles wat weer
mogelijk is
diè euforie
van werelden die opengaan
diè triomf 
van poëzie over het prozaische


Peter Posthumus


–>
een boodschap naar mijn hart – laat de poëzie maar triomferen. ‘ diè triomf
van poëzie over het prozaische’
– de poëzie laten voorgaan boven al die fantasie – liever dichters dan de fantasten van het proza – liever eerst het ene dan pas het vele – liever de binnenkant dan de buitenkant. zo dans ik deze ochtend mee met peter op de dauwdruppels die vannacht geboren werden. dat pril geluk.
 
 • Rik van Boeckel – tot een horizon van liefde lonkt
 • Petra Maria – als je zo bent
 • Frans Terken – zie hoe zelfs de letters dansen
 • Anke Labrie -maar ze plukt nooit bloemen meer
 • Peter Posthumus – diè triomf van poëzie
 • Max Lerou – aan het eind van de dag heb je altijd nog de livin’ blues
 • Erika De Stercke – dans op een avond die stilvalt
 • Ien Verrips – ik kan het niet omvatten
 • Cartouche – rollebollen langs de rand
 • Vera van der Horst – eenheid in de elementen
 • Ellis Van Atten – versta me toch
 • Ditmar Bakker – Zij sprak: “Ik ben de uwe.” Toen aten zij Japans
dichters toont uw onverzettelijkheid! met dank aan karin van den bos die ons deze week het thema van de week bracht in wat we ongeveer wel briljant mogen noemen. laten we dansen, laten we dansen in vrede – dichters verenigt u en dans mee – laat uw woorden dansen! uw woorden in vrede dansen! dans ! dans dans! mee met Lisan ook – u kent de regels: de gedichten niet te lang svp tenzij noodzaak  – 20 regels is genoeg – insturen voor zondag 10 uur 30. stuur in op het u bekende gmail.com adres van pomgedichten@ – of benut de blauwe contact functie boven aan de pagina. of laat onder dit item een reactie achter -ik zorg er voor dat uw gedicht in het item wordt geplaatst. commentaar als altijd verzekerd.
Ter Liefde


Als ik lees
dan wil ik dansen
woordeloos de zinnen verslaan

In het rumoer
van een vol lokaal
wil ik terug naar de stilte.
Ademloos mijn blad omslaan.

Dansend verwees ik
de geschreven woorden.
Het boek in mij kent vele melodieën.
Ik laat anderen het ritme slaan.

© Lisan Lauvenberg
Seizoenendans

Seizoenen zingen als we dansen
herfstlucht volgt de kus van de wind

winter wacht op swingende poolberen
lentedromen hangen in de wolken

zomerritmes tikken de tijd voort
drums van vrede vragen antwoord

zo dansen we met de sterren
op de beat van het universum

gaan de seizoenentijd voorbij
tot een horizon van liefde lonkt.

Rik van Boeckel
20 november 2020

–>
mooie laatste regel: al die beweging der seizoenen en al die beschreven tijd voorbij: ‘tot een horizon van liefde lonkt.’ daar doen we het tenslotte allemaal voor. alles lijkt mechanisch te verlopen – een lopende band in dit gedicht tot aan de horizon van liefde – dan valt het stil, eindigt de poëzie, eindigt het gedicht en is de mens aan zet.
‘put on your red shoes’

als je zo bent
gesloten als een 
aangespoelde

dat wakkert
een verlangen aan

wanneer je wilt vluchten
dan vlucht ik met jou

wil je verdwijnen
verdwijn ik met jou

laten we dansen
‘under the moonlight
the serieus moonlight’

petra maria


–>
beetje moeilijke beginstrofen met  dacht ik – een david bowie op de achtergrond – nou zeg maar voorgrond bij zo een citaatttitel. nee dit gedicht overtuigt mij  niet. er komt niet uit het hoofd van de dichter wat er in zit en wat de dichter de lezer wil geven. er blijft teveel steken.
en is het gedicht te fragmentarisch. vluchten, verdwijnen, verlangen, dansen. wat waar wie waarheen? wellicht waarom?
 
Dansen onder de maan

Ik herken dat gezicht nog
die oogopslag het handgebaar
van kom dan hier en neem mijn hand

zoals jij naar me toe bewoog
in een lichtstraal gericht op de moves
waarmee je me zou verleiden

die lange hete zomernacht
waar ik met jou naar terug wil
hoe we om elkaar heen bleven draaien

tot ik je in het donker verloor
en je zocht in elke schim die oplichtte
het dansen van een glinsterend oog

ik schrijf je nog
zie hoe zelfs de letters dansen
in de berichten die ik op je tijdlijn post

© FT 21.11.2020


–>
ja mooie woorden van liefde en goed gedicht – het zoeken naar een dansend  glinsterend oog in het donker. zo specifiek het verlangen gericht zonder het te benoemen. en dat het allemaal nog niet over en uit is bewijzen de woorden in de laatste strofe. het was er en het bleef. de letters nu buiten de aanwezigheid van de geliefde maar  in vergelijkbare heftigheid van toen.
 
 
de dragers lopen zo plechtstatig
ze zou vast gelachen hebben
maar ze lacht nooit meer
 
de bloemen zijn zo deftig
ze zou ze vervangen hebben
maar ze plukt nooit bloemen meer
 
maar de muziek door haar gekozen
swingt nog als vanouds
altijd zal ze met ons blijven dansen
 
anke labrie

–>
drie kleine aanpassingen stel ik voor:


de dragers lopen zo plechtstatig
ze zou vast gelachen hebben
maar ze lacht nooit meer
 
de bloemen zijn zo deftig
ze zou ze vervangen hebben
maar ze plukt geen bloemen meer
 
de muziek door haar gekozen
swingt nog als vanouds
zo zal ze met ons blijven dansen
 
anke labrie
 
een lief beeld en lieve woorden bij een afscheid. kort en krachtig.

Nicko (Christiansen) is de oprichter van Livin’ Blues
portret door Ingeborg Müller

moment musicaux en zo

je hebt de zon die je verwarmt
je hebt de maan die de nacht verlicht
je hebt de lucht die je ademt
je hebt de vrouw die je troost
je hebt wijn voor de roes
en aan het eind van de dag
heb je altijd nog de livin’ blues

ml


–>
lekker haags dichie. tenminste ik neem aan dat de livin blues van den haag waren en zijn. een volkomen eerbetoon – als je al zoveel hebt en dat daarbovenuit de blues van de livins weet te stijgen – ja dan mag dat geluid nooit verloren gaan. dan kan er gedronken en gedanst tot in de eeuwigheid en langer nog.
dans 

op een avond die stilvalt
tussen muren van verveling

nu de maan in slaap zwijmelt 
regen tegen de stenen tekeer gaat

en een kater opgehitst zoekt naar 
wat hem buiten zijn terrein drijft

voorbij de bomen, schimmen van 
zichzelf zonder wortelkracht 

dans 

nu vogels schuilen om morgen met
hun snavel de dag open te breken 

in klanken waarvoor de wolken 
vergeten grijs te kleuren

dans 
in de spiegeling van het deurglas 

Erika De Stercke 


–>
Erika heeft een zeldzaam vermogen om overal en altijd een deken van somberheid overheen  te trekken. wordt er eindelijk eindelijk gedanst en krijgt het glas in der kamertje een kleur van de liefde – moet toch nog even alles wat mis is aangestipt: die kolere avond die stil viel, die tering regen ook, slappe bomen buiten, vogels die niets durven, wolken zonder kleur – nee in huize De Stercke zit nooit eens iets mee,  zelfs als het een keertje wel mee zit.


Ien Verrips


–>
onze Ien kan vandaag alleen iets in handschrift. we aanvaarden graag. vragen graag zelf beantwoorden Ien svp daar is de lezer niet voor. dan hapert de lezer ook. en de lezer wil niet haperen.
die haper regel kan wel weg trouwens. de tweede strofe is een beetje teveel over de top. met net te weinig poëzie. waarom zou je trouwens HET willen omvatten? laat dansen dansen zijn. de laatste twee regels een waarheid als een koe in noordhollandse weiden.
 

Dansant
 

Ik wil de tijd doden – dat de aarde plat was
mijn houten benen spreiden, in de rondte wijdte weten

een schrijnwerker heb ik gevraagd om mij
de maat te nemen, een kolenbrander me op te stoken

na een oudijzerhandelaar met zachte hand
mijn duigen te hebben laten bevrijden

zodat ik me strekken kan, want dansen zal ik mij
standvast, ontbloot van stropdas, string en koppelriem

met jou mijn lief – geen kokerrok of bovenstuk –
enkel top – dansen met een hoepelhand
 
rollebollen langs de rand tot de zoele koelte van
de avond alle onvree uit mijn haren strijkt

elk pijnpunt in de tijd doet ronden, ons
laat gutsen als retsina wijn
 
gloeien tot een dans
ontsprongen


Cartouche
21-11-2020


–>
een staaltje dichtkunst maar wat  mij betreft toch teveel in elkaar gedraaid. niet subtiel genoeg. de letters nog net in woorden bijeengehouden – willen alle kanten op – waardoor de woorden ook erg onrustig overkomen – en de regels de bocht uitvliegen soms. en wat moet die oudijzerhandelaar in het gedicht? duvel op man naar je oude ijzer.


 
Dans via lifestream

Over heel de wereld
kijken mensen net als ik
naar een beeldscherm
waar een danser tot
leven komt in zichzelf
ons meesleept in zijn
eigen wereld, weg
uit de waan van de dag

Hij tast de weg af, zijn
handen vladderen op
pianotrillers, de gekromde
schouders dragen onze last
met concentratie schept hij
eenheid in de elementen,
maar is kwetsbaar als hij
met zijn schaduw danst.

Als het van buitenaf
ontbreekt aan ritme,
welke muziek speelt
zich dan van binnen af,
met zijn wijdse gebaren
als om ons te omarmen
verbindt hij onze persoonlijke
wereld met de wereld
die we delen met anderen.

Vera van der Horst


–>
ik vind het een keurige recensie – in kunstzinnig proza. ik vermoed een bij tijd en wijle mee huppelende vera in haar kamer. hahaha. als ze tot rust is gekomen laat ze de woorden op papier dansen.
 
Soms geen zin om iets te zeggen. Dat gebeurt wel eens.

taallichaam

versta me toch
ook als woorden
ontbreken
spreek ik toch
lichaamstaal
kun je niet
lezen ofzo


Ellis van Atten

Ellis Onverzettelijk. zo mogen we Ellis deze week noemen. heb ze geen zin om wat te zeggen dan zegt ze ook niets. der lichaamstaal spreekt boekdelen, begrijpen we. leuk gedichtje.

In de woorden van La onsterfelijke dode Liesbeth: “Ik wil alleen maar dansen, maar niets daarna!” 
-x-
D. 


Doktersromantische Rijmexercitie

Zij heette Tourmalijntje,
hij heel eenvoudig Hans.
Zij dronk bijtijds een wijntje,
Hij sprak een woordje Frans.

Hij vroeg die botermalse
mejuffrouw vlot ten dans:
“Voulez-vous…une valse?”
Doch zij was andermans,

en vaak bestookt met flora:
ze had een vent—godgans!
Hij voelde een plethora
aan sappen langs zijn glans,

want zag in Lijntjes benen
contouren der cancans
die hem ooit deden wenen
in ritmische cadans.

“Ik wil u morgen huwen,
uw wijn behoeft een krans!”
Zij sprak: “Ik ben de uwe.”
Toen aten zij Japans

en baltsten tot de morgen
in vuige paringsdans,
geen mens wist nog verborgen
in vurig minneglans

dat beiden werden dupes
van ziekbeelden monstrans:
eerst Tourmalijn, met lupus
anticoagulans,

en Hans…kreeg snel de pleuris;
hun liefde dus geen kans.
als het niet de rigueur is,
dees voos sint-vitusdans,

krijg dan de hik, verdorie:
er rijmt niet veel op -ANS.
Ik zweet uit elke porie,
en werk dan nog free-lance!

Ditmar Bakker

Geestig en op een bijzondere wijze vorm gegeven. de 20 regels – regel aan de laars gelapt. zo kennen we ditmar – maar van noodzaak om ‘een beetje’ uit te lopen is hier natuurlijk geen sprake. er rijmt in dit gedicht NIET VEEL op ANS – hahaha. mijn zondag is weer goed. buiten elke orde onze Ditmar. oja nog 236 rijmwoorden te vinden bij Van Dale in goed Nederlans. https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/ANS

Share This:

Gepubliceerd door Pom Wolff

Hoi, welkom op mijn site pomgedichten. De site is in langzame opbouw net als de dichter. Ik ben geboren in Amsterdam, ik leef daar en wil daar ook wel doodgaan. Ik studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, Rechten aan de Vrije Universiteit en werk als juridisch adviseur in de hoofdstad. Jan Arends is mijn favoriete dichter dan Kopland dan Menno Wigman. Paul van Ostaijen mijn dandyman. In slammersland geniet ik van Roop, Karlijn Groet, Peter M van der Linden - ACG natuurlijk, Ditmar Bakker, Jürgen Smit en Daan Doesborgh. En wat moet ik zeggen nog van Robin Block ( “hee ouwe wolf”) de wildemannen, lucky fonz III - Sander Koolwijk of Tom Zinger: "er is hier zeker 80 centimeter plant waar jij geen weet van hebt...." - mijn windroosmaatjes. Mijn optredens bezorgden mij eretitels: landelijk slamfinalist 2003, 2004, 2005 en brons in Tivoli in 2006, 2007 en 2010, 2011, 2012 en ook weer in 2013. - Dichter van het jaar in Delft 2005, voorts slamjaarwinnaar 2005 van de poëzieslag in Festina Len-te te Amsterdam, winnaar van Slamersfoort 2006. Jaarfinale Zeist 2007 en de BRUNA poézieprijs 2007 in mijn zak. Ik ben de hoogste nieuwe binnenkomer op de jaar-lijkse top-200 lijst van bekendste dichters Rottend Staal – Epibreren 2005. In 2008 kreeg Pom Wolff De Gouden Slamburger uitgereikt vanuit de Universiteit Utrecht – afdeling letteren en won hij het 2e Drentse open dichtfestival. op 19 april 2009 verscheen de bundel 'die ziekte van guigelton' - winnaar jaarfinale slamersfoort 2009. in 2010 won hij de dicht-slam-rap van boxtel en de dobbelslam van entiteit blauw te utrecht. in 2012 de grote prijs van Grimbergen én DE REBELPRIJS voor de poëzie van de REBELLENKLUP. Tot zover enig geronk. In 2014 presenteerde uitgeverij Douane op 22/11 in Café Eijlders de pracht bundel: 'een vrouw schrijft een jongen'. Sven Ariaans schreef in zijn juryjrapport Festina Lente Amsterdam: “Het is iemand die je zenuwen blootlegt om vervolgens op vaderlijke toon te zeggen dat die pijn jouw pijn moet zijn en dat er geen zalf bestaat. Elke cognitieve dissonantie die je voor jezelf op prettig hypocriete wijze had opgeheven, wordt je ingewreven, of zoals medejurylid Simon Vinkenoog het kernachtig zei: "hij verschaft illusieloos inzicht in de werkelijkheid". Ik voel me in deze omschrijving wel thuis.) 'je bent erg mens' van pom wolff verscheen in de befaamde Windroosserie in september 2005 en was in een mum van tijd uitverkocht. Nieuw werk - 'toen je stilte stuurde' verscheen op 18 november 2006 wederom bij Uitgeverij Holland te Haarlem. ook deze bundel was meteen uitverkocht. erik jan Harmens interviewde pom wolff over deze bundel in de avonden van villa VPRO.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

 1. put on your red shoes’

  als je zo bent
  gesloten als een 
  aangespoelde

  dat wakkert
  een verlangen aan

  wanneer je wilt vluchten
  dan vlucht ik met jou

  wil je verdwijnen
  verdwijn ik met jou

  laten we dansen
  ‘under the moonlight
  the serieus moonlight’

  petra maria

 2. Dansen onder de maan

  Ik herken dat gezicht nog
  die oogopslag het handgebaar
  van kom dan hier en neem mijn hand

  zoals jij naar me toe bewoog
  in een lichtstraal gericht op de moves
  waarmee je me zou verleiden

  die lange hete zomernacht
  waar ik met jou naar terug wil
  hoe we om elkaar heen bleven draaien

  tot ik je in het donker verloor
  en je zocht in elke schim die oplichtte
  het dansen van een glinsterend oog

  ik schrijf je nog
  zie hoe zelfs de letters dansen
  in de berichten die ik op je tijdlijn post

  © FT 21.11.2020

  (dancing in the moonlight – thin lizzy)

Laat een reactie achter