Peter Posthumus wint de enige echte virtuele in onverzettelijkheid zullen we voor vrede dansen trofee ook op pomgedichten punt nl – Frans Terken zilver, Ditmar Bakker brons.

moeilijk moeilijk moeilijk – het eremetaal uitdelen – onvergelijkbare grootheden op een schaal van voorkeur leggen. laat ik eerst de (alle) dichters bedanken voor hun bijdragen. van vrolijk levenslustig (Rik) tot somber regenachtig (Erika), van onverzettelijk (Ellis) tot aan de dansende rijmwoorden van een Ditmar Bakker. doe ik ditmar brons, frans terken zilver en roepen …

Ton Huizer en Joz Knoop winnen de enige echte virtuele – dit voelt als een van mijn beste gedichten – de zo’n dag was het trofee – op pomgedichten – Max Lerou zilver – Anke Labrie en Vera van der Horst brons

dank aan alle dichters voor de ingezonden gedichten. in het commentaar onder de gedichten heb ik de richting van de  persoonlijke voorkeur van uw webmaster al vrijgegeven. een schier onmogelijke opgave deze week. ik kom toch tot vijf voorkeursgedichten. anke labrie en vera van der horst – zeer persoonlijke gedichten – anke heel subtiel vera …