Ger Belmer … aan het einde van het liedje gaat iedereen dood – een herinnering

Ongrijpbaar Zo’n boom waarvan je dachtdie valt nooit om.Ongrijpbaar voor de tijden voor verval. Waar je altijd bij kon schuilen.Op zoek naar warmte, veiligheiden wijze woorden. Die je nog meent te horenop een weemoedigenamiddag als bladerenhet veld goudgeelbedekken. © Ger Belmer, oktober 2013 Zo af en toe denk ik nog wel aan hem. aan GER …

Karin Beumkes in Mens&Melodie op de maandag – één afscheidsritueel en honderd gedachten

Lieve Pom Hierbij dan mijn maandagochtendbijdrage. Groeten van een herfstig eiland. LiefsKarin AfscheidsritueelTwee tandenborstels ééntwee messen, ook voor tweetwee abrikozen, drietwee kussen, nu zo koud. Drie geheimen, viervier boeken, vijf gedeeldvijftien tranen, honderd gedachten. Negen bijbels, tien kaarsentwintig lessen, dertig gebarenwij hebben tweeduizend jaar geleefd. Twee tandenborstels, ééntweehonderd excuses door een telefoonGod in de Hemellaat …

Frans Terken wint deze week de enige echte virtuele positieve tijden trofee (zijn aanstaande) op pomgedichten punt nl – Rik van Boeckel zilver

altijd moeilijk voor dichters – het beschrijven van een zonnige toekomst – het leed geleden – de weg van optimisme gesierd met woorden van blijdschap en poëzie. dank aan de dichters die de blijdschap aandurfden. Rik van Boeckel sprak in hoopvolle woorden – Frans Terken beschreef in een mozaiek van gouden woorden en beelden de blijdschap …